Dansk profil

Hvem er DMC?

DMC/Drechsler Marine Consult løser større og mindre offshore opgaver med ROV undervandsrobotter i forbindelse med installationer, vedligeholdelse og eftersøgninger samt konsulentopgaver i forbindelse med undervandsprojekter.

Hvorfor bruger kunderne DMC?

 • Kunden fjerner en reel risiko ved at bruge ROV undervandsrobot i stedet for en dykker
 • Kunden kan øge egen produktivitet
 • Kunden sparer penge i forhold til alternative løsninger, hvor der indgår et dykkerteam
 • Kunden sparer sekundære ressourcer ved at bruge ROV undervandsrobot

DMC ejes af Claus Drechsler og Lone Drechsler.

Claus Drechsler er anerkendt for sin høje faglighed og kompetencer inden for undervands opgaver, som gennem årene har resulteret i mange specialopgaver. Opgaveløsninger er primært inspektions- og service opgaver med ROV men også som konsulent for totalentreprenører i forbindelse med valg af teknologi og metode, sikkerhed i offshore projekter og planlægning af undervandsprojekter.

Opgaveløsninger

 • Undervands undersøgelser og -søgning
 • Undervandsinspektioner
 • Undervands vedligeholdelsesopgaver
 • Miljøopgaver – inspektioner og vedligeholdelse
 • Undervandsinspektioner i erhvervshavne ved bund og kajanlæg og andre undervandsinstallationer – som f.eks. broer, udløb (spildevand), åer og vandløb og lign.

IMG_5135 kopi

Undervandsinspektion

 • Flora- og faunaoptælling
 • Visuelle geologiske undersøgelser
 • Sediment prøver
 • Eftersøgninger af metal, explosiver, tabte genstande og forsvundne personer
 • Inspektion af ralpuder, udgravninger, fundamenter, anoder, stensikringer, kajanlæg, skibsskrog, tanke, rørledninger, vandkanaler, brændstofsanlæg m.v.

ROV – Remotely Operated Vehicle

DMC kan undersøge eller finde genstande på havets bund ved hjælp af ROV undervandsrobotter, der er udbygget med kamera og lys, BlueView sonar samt andre specielle funktions muligheder.

Hvis opgaven kræver det, kan undervandsrobotterne forsynes med USBL Tracking System.

Vi har stor erfaring i at servicere energiselskaber og entreprenører ved installation eller tilsyn offshore projekter.

Vi har flere ROV enheder og et hold af erfarne ROV piloter. Vi kan derfor hurtigt og effektivt løse de opgaver vi får stillet.

Kræver en opgave yderligere eller særligt udstyr, ser vi det som en del af vores opgaveløsning at anskaffe det der er nødvendigt. Vores store erfaring med udstyr og tekniske løsninger betyder, at vi er i stand til at vælge og anvende det rigtige og bedste udstyr til den enkelte opgave. Det bliver dermed en del af vores kundetilpassede løsning.

Vi løser opgaver for en dag eller måneder afhængig af opgavens omfang.

ROV_tilmail

Rov pilot

Vi har mange års erfaring som ROV piloter og kan således foretage:

 • Kabelinspektion
 • Bjergning af udstyr
 • Inspektion af fundamenter og installationer
 • Bundundersøgelse og monitering af Acustic Core
 • Piloteringsinspektion ved havvindmølleparker
 • Inspektion og dokumentation af “luftboble” støjdæmperprojekt
 • Eftersøgning og lokalisering af sprængstof og metalgenstande – Explosive Ordnance Disposal (EOD)

Konsulentydelser

DMC har stor erfaring i at lede forskellige offshore projekter. Med et stort netværk indenfor branchen kan vi:

 • indhente priser hos relevante og kompetente leverandører
 • lægge tidsplaner og koordinere offshore arbejde
 • sikre at projektplanen bliver overholdt til den aftalte pris og tid
 • projektoptimering og -sparring

 

Drechsler Marine Consult/DMC, har fået støtte via EU’s finansieringsinstrument for små- og mellemstore virksomheder får udbetalt 50.000 EUR til test af deres produkt. Hvis disse tests giver positive resultater, regner virksomheden med at søge næste fase, som i givet fald vil kunne udløse mellem 0,5-2,5 mio. EUR i støtte.

DMC beskæftiger sig med større og mindre offshore-opgaver med undervandsrobotter (ROV) i forbindelse med installationer, vedligeholdelse og undervandsprojekter.

Den idé, som firmaet nu har opnået støtte til at teste, angår etablering af havvindmølleparker. Det har længe været et kendt problem, at vindmøller på land støjer og tager megen plads, mens etablering af en havvindmøllepark er en meget stor investering. Installationen af en typisk havvindmøllepark har hidtil kostet ca. 40 -50% mere end hvis en onshore-vindmøllepark skulle etableres. Et af ​​de vigtigste omkostningselementer ved en havvindmøllepark er det undersøiske fundament og derfor har ejeren Claus Drechsler fra DMC fået en idé, som kan mindske omkostningerne og gøre offshore-møller mere konkurrerende. Idéen hedder GroutTube og omhandler udviklingen af en innovativ og tidsbesparende arbejdsmetode samt udstyr til undervandsstøbning af sokler til havvindmøller. Dette er de glade for i EU og det er altså til test af denne idé, at DMC modtager de 50.000 EUR.